Πέμπτη, 17 Μαΐου 2012

«1ο OPEN CHESS TOURNAMENT - ΤΡΙΚΑΛA 2012»


·        Η Σκακιστική Κίνηση Τρικάλων, προκηρύσσει το «1ο OPEN CHESS TOURNAMENT - ΤΡΙΚΑΛA  2012»,  με διεθνή  και εθνική αξιολόγηση.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΩΝΩΝ
·        Διεύθυνση αγώνων: ΣΚΑ.ΚΙ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ(ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ)
        ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΥ 18- 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην ΣΤΕΓΗ του Συλλόγου, Θεοδοσοπούλου 18 (απέναντι από το  κτίριο της Δ.Ε.Η. Τρικάλων).
3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι αγώνες θα διεξαχθούν με ελβετικό σύστημα 5 γύρων, με μέγιστο αριθμό συμμετοχών τα 40 άτομα(Α ΓΚΡΟΥΠ)
Παράλληλα θα διεξαχθεί και τουρνουά παιδιών ηλικίας έως και 12 ετών με το ίδιο σύστημα και μέγιστο αριθμό συμμετοχών τα 25 άτομα(Β ΓΚΡΟΥΠ).
. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και στα δύο γκρουπ .
Η διεύθυνση αγώνων σε συνεννόηση με τον επικεφαλής διαιτητή μπορεί να αλλάξει το σύστημα αγώνων ανάλογα με τον τελικό αριθμό συμμετεχόντων.
4. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ
Τελετή έναρξης:    Σάββατο          9 Ιουνίου 2012    ώρα :         16.30
 
1ος γύρος            Σάββατο          9 Ιουνίου 2012     ώρα έναρξης : 17.00
 
2ος γύρος            Κυριακή          10 Ιουνίου 2012   ώρα έναρξης:  10:30
 
3ος γύρος            Κυριακή          10 Ιουνίου 2012   ώρα έναρξης:  17:00
 
4ος γύρος            Σάββατο          16 Ιουνίου 2012   ώρα έναρξης:  17:00
 
5ος γύρος           Κυριακή           17 Ιουνίου 2012   ώρα έναρξης:  10:30
 
Τελετή λήξης- απονομές επάθλων :μετά το πέρας του τελευταίου γύρου.
 
Η Διεύθυνση Αγώνων διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής του προγράμματος.
5. ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90 λεπτά για την ολοκλήρωση της παρτίδας και επιπλέον 30” για κάθε κίνηση που ολοκληρώνει ο αθλητής, από την πρώτη κίνηση. Η καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική καθ` όλη την διάρκεια της παρτίδας. Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει τη παρτίδα.
6. ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ
 Το παράβολο συμμετοχής στο  Α γκρουπ  καθορίζεται στα 15 ευρώ. Στο τουρνουά των μικρών παιδιών η συμμετοχή είναι δωρεάν (χωρίς παράβολο) . Αθλητής που δεν έχει προσέλθει για να αγωνισθεί , μετά την πάροδο 30 λεπτών από τον προκαθορισμένο χρόνο έναρξης του κάθε γύρου, μηδενίζεται.
7. ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Πριν την κλήρωση του 1ου γύρου οι συμμετέχοντες κατατάσσονται με σειρά:
·        α)διεθνούς ΕΛΟ
·        β) ελληνικού ΕΛΟ
·        γ) αλφαβητική σειρά με λατινική γραφή.
8. ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ
Η τελική κατάταξη καθορίζεται σύμφωνα με τους βαθμούς.
Σε περίπτωση ισοβαθμίας εφαρμόζονται τα ακόλουθα κριτήρια άρσης της:
Για ελβετικό σύστημα:
 1) Ειδική βαθμολογία των ισόβαθμων, εφόσον έχουν παίξει όλοι μεταξύ τους,
 2) Μπούχολτς (άθροισμα βαθμών αντιπάλων, πλην του τελευταίου)
 3) Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας
 4) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες),
 5) Ποσοστό βαθμών που συγκεντρώθηκαν με τα μαύρα (% επί των παρτίδων με τα μαύρα).

Για κυκλικό σύστημα (round robin):
·        α) Το σύστημα Σόννεμπορν-Μπέργκερ (βαθμοί αντιπάλων ανάλογα με το αποτέλεσμα).
·        β) Αριθμός νικών (προηγείται ο σκακιστής-τρια με τις περισσότερες νίκες).
·        γ) Κατάταξη βαθμών του τουρνουά μεταξύ των ισόβαθμων.

9.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ: Υποβάλλονται έως και 1/2 ώρα μετά τη λήξη του γύρου. Υπεύθυνη για την εκδίκαση της ένστασης είναι η Επιτροπή Ενστάσεων, η οποία θα αποτελείται από 3  μέλη. Από την επιτροπή θα εξαιρούνται όσα μέλη της έχουν σχέση με τους αθλητές που εμπλέκονται στην ένσταση και θα αντικαθίστανται από τα αναπληρωματικά. Το παράβολο ορίζεται στα 50€ και μπορεί να κατατεθεί στο διευθυντή ή στον επικεφαλής διαιτητή των αγώνων. Αν η ένσταση γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται, αλλιώς εκπίπτει υπέρ της διοργάνωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου