Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδας 2013–2014

Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κεντρικής Ελλάδας
2013–2014
’Ενωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής Ελλάδας
Μακροπούλου 93, Λαμία
Αρ. Πρωτ. 149 / 21-10-2013
Προκήρυξη αγώνων
Η Ε.Σ.Σ.Κ.Ε. προκηρύσσει το διασυλλογικό της πρωτάθλημα για την περίοδο 2013 –
2014.
Δικαίωμα συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ε.Σ.Σ.Κ.Ε., έναντι παραβόλου
3€ ανά αθλητή.
Κάθε σωματείο θα πρέπει να δηλώσει τη συμμετοχή του στη Γραμματεία της ΕΣΣΚΕ
στο email esskechess@gmail.com ή τηλεφωνικά στο 6977419923 (Γ. Βαϊοπούλου) μέχρι 31
Οκτωβρίου και μπορεί αν θέλει να συμμετέχει με περισσότερες από μια ομάδες· σε αυτήν
την περίπτωση πρέπει να δηλώσει ποια από τις ομάδες του είναι η πρώτη, ποια είναι η
δεύτερη κ.ο.κ.
Συνθέσεις ομάδων
Οι συνθέσεις των ομάδων θα είναι τετραμελείς σε γενικές σκακιέρες, ανεξάρτητα από
φύλο και ηλικία. Οι σκακιστές δηλώνονται α) κατά σειρά διεθνούς βαθμού αξιολόγησης
(ΕΛΟ της FIDE) και β) κατά σειρά ΕΛΟ της ΕΣΣΚΕ.
Η ομάδα που παίζει εντός έδρας έχει τα λευκά στην 1η και στην 3η σκακιέρα και η
ομάδα που παίζει εκτός έδρας έχει τα λευκά στη 2η και στην 4η σκακιέρα.
Στην περίπτωση που ένα σωματείο συμμετέχει με περισσότερες από μία ομάδες, επι-
τρέπεται στους αθλητές του να αλλάξουν ομάδα με την εξής προϋπόθεση: οι παίκτες που
έχουν αγωνιστεί σε κάποιον αγώνα του πρωταθλήματος με την πρώτη ομάδα δεν επι-
τρέπεται να αγωνιστούν με καμιά άλλη ομάδα εκτός της πρώτης. Οι παίκτες που έχουν
αγωνιστεί με τη δεύτερη ομάδα επιτρέπεται να αλλάξουν ομάδα και να αγωνιστούν με την
πρώτη. Οι παίκτες που έχουν αγωνιστεί στην τρίτη ομάδα επιτρέπεται να αγωνιστούν με
οποιαδήποτε από τις δύο πρώτες ομάδες κ.ο.κ.
Σύστημα αγώνων
Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε δύο φάσεις.
• Στην α’ φάση, οι ομάδες θα χωριστούν σε δύο ομίλους, το Νότιο και το Βόρειο. Σε
κάθε όμιλο οι αγώνες θα γίνουν με ελβετικό ή πουλ ανάλογα με τον αριθμό των
συμμετοχών.
• Στη β’ φάση, οι δύο πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο θα αγωνιστούν στο final four, σε
ημερομηνία και τοποθεσία που θα οριστεί με συμπληρωματική προκήρυξη μετά το
τέλος της α’ φάσης των αγώνων. Στους ημιτελικούς θα συναντηθούν χιαστί η πρώτη
ομάδα του Βόρειου ομίλου με τη δεύτερη του Νότιου και η πρώτη του Νότιου με τη
δεύτερη του Βόρειου.
Πρόγραμμα Αγώνων α’ φάσης
Οι αγώνες της Α’ φάσης θα διεξαχθούν εντός του μήνα Νοεμβρίου και ανάλογα του
αριθμού συμμετοχών σε κάθε όμιλο πιθανόν και το μήνα Δεκέμβριο με μέριμνα των σω-
ματείων κάθε ομίλου. Προτείνεται οι αγώνες να διεξάγονται κάθε Κυριακή και ώρα 11.00
πμ. Το αναλυτικό πρόγραμμα του κάθε ομίλου θα πρέπει με ευθύνη των εφόρων αγώνων
των σωματείων να κοινοποιηθεί στη γραμματεία της ΕΣΣΚΕ και στην ΤΕΔ της ΕΣΣΚΕ στο
email: ted@esske.net πέντε (5) ημέρες πριν την έναρξη του 1ου γύρου.
Χρόνος Σκέψης
Ο χρόνος σκέψης ορίζεται σε 90 λεπτά , με προσθήκη 30” για κάθε κίνηση από την πρώτη
κίνηση. Ο σκακιστής που θα υπερβεί τον παραπάνω χρόνο σκέψης θα χάνει τη παρτίδα. Η
καταγραφή των κινήσεων είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια της παρτίδας.
Αποτέλεσμα Αγώνα
Σε κάθε σκακιέρα η νίκη χρεώνεται με 1 πόντο, η ήττα με 0 πόντους ενώ στην ισοπαλία
οι αντίπαλοι παίρνουν από μισό πόντο (½). Για κάθε κενή σκακιέρα (ήττα χωρίς αγώνα)
αφαιρείται μισός πόντος (-½) μέχρι να μηδενιστούν όλοι οι πόντοι που συγκέντρωσε η
ομάδα (όχι αρνητικοί πόντοι). Το τελικό αποτέλεσμα της συνάντησης καθορίζεται από το
σύνολο των πόντων. Η νικήτρια ομάδα παίρνει 2 βαθμούς και τους πόντους της στον αγώνα,
η ηττημένη μηδέν βαθμούς και τους πόντους της στον αγώνα. Σε περίπτωση ισοπαλίας οι
ομάδες παίρνουν από 1 βαθμό και τους πόντους τους στον αγώνα. Ομάδα που έχει bye
παίρνει 2 βαθμούς και 3 πόντους (το μισό του συνόλου των πόντων συν ½) Νίκη χωρίς
αγώνα (Α/Α) βαθμολογείται με 2 βαθμούς και 4 ½ πόντους (σκορ 4 ½ – 0). Από την ομάδα
που ηττάται χωρίς αγώνα αφαιρείται ένας βαθμός από το σύνολο των βαθμών της στο
τέλος του Πρωταθλήματος, και σε περίπτωση δεύτερης ήττας χωρίς αγώνα θεωρείται ότι
αποχώρησε από το πρωτάθλημα.
Κατάταξη
Αρχική κατάταξη: Σε κάθε όμιλο τα σωματεία κατατάσσονται αλφαβητικά με ελληνική
γραφή τα αρχικά των ονομάτων των σωματείων, π.χ. ΣΟΒΕ, ΣΟΛ, κλπ.
Τελική κατάταξη: Η τελική κατάταξη των ομάδων καθορίζεται με κριτήρια:
1. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε κάθε ομάδα
2. το μεταξύ των ισόβαθμων ομάδων αποτέλεσμα (βαθμοί, πόντοι)
3. το σύνολο των πόντων σε όλους τους αγώνες.
4. το σύνολο των πόντων κατά σειρά στην 1η σκακιέρα, στη 2η, στην 3η και στην
4η.
5. κλήρωση.
Διαιτησία
Διαιτητής: Σε κάθε συνάντηση ορίζεται διαιτητής από την ΤΕΔ της ΕΣΣΚΕ, του οποίου οι
αποφάσεις θα είναι οριστικές και άμεσα εκτελεστές.
Αριθμός παρόντων: Για να αγωνισθούν οι σκακιστές ενός σωματείου πρέπει να είναι πα-
ρόντες τουλάχιστον τρεις από τους παίκτες που θα αγωνισθούν. Στην αντίθετη περί-
πτωση, λειτουργούν τα χρονόμετρα τους χωρίς να έχουν δικαίωμα να παίξουν κίνηση
μέχρι να συμπληρωθεί ο απαραίτητος αριθμός παρόντων.
Καθυστερημένη άφιξη: Μηδενίζονται μετά πάροδο τριάντα λεπτών από την προγραμμα-
τισμένη ώρα έναρξης του παιχνιδιού, όλοι οι παίκτες που δεν έχουν προσέλθει στον
αγωνιστικό χώρο. Αν δεν έχουν προσέλθει τρεις τουλάχιστον από μία ομάδα, τότε
μηδενίζεται ολόκληρη η ομάδα. Στην περίπτωση αυτή, κενές θεωρούνται οι σκακιέρες
των παικτών που δεν έχουν παρουσιασθεί στην σκακιέρα που αγωνίζονται.
Αρχηγός ομάδας: Σε κάθε συνάντηση κάθε ομάδα ορίζει έναν Αρχηγό, που μπορεί να είναι
και ένας από τους αγωνιζόμενους παίκτες της και ο οποίος 15 λεπτά πριν από την
έναρξη του αγώνα παραδίνει γραπτά τη σύνθεση της ομάδας του στο διαιτητή της
συνάντησης. Η σύνθεση που έχει ήδη παραδοθεί δεν μπορεί να τροποποιηθεί.
Διευθυντής Αγώνων: Γιώτα Βαϊοπούλου
Επικεφαλής διαιτητής: Τσώρος Δημήτρης
Κανονισμοί
Τα ομαδικά πρωταθλήματα διεξάγονατι βάσει του Κανονισμού Διασυλλογικών Πρωτα-
θλημάτων καθώς και βάσει των τροποποιήσεων και συμπληρώσεων αυτού. Για κάθε ζήτημα
που δεν προβλέπεται από αυτήν την προκήρυξη ισχύουν οι κανονισμοί της FIDE και της
ΕΣΟ.
Ο Έφορος Αγώνων Η Γεν. Γραμματέας Ο Πρόεδρος
Χρήστος Γίτσης Γιώτα Βαϊοπούλου Παναγιώτης Στασινός

Κυριακή, 20 Οκτωβρίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΚΑΚΙΣΤΩΝ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Σύλλογος Σκακιστών Ελασσόνας προσκαλεί τους νέους και νέες μαθητές, μαθήτριες και ενήλικες που ενδιαφέρονται και αγαπούν το σκάκι για το νέο κύκλο μαθημάτων – σεμιναρίων που θα ξεκινήσουν από την παρασκευή 25 Οκτωβρίου κ ώρα 17:00 στην αίθουσα του Χ,Ο,Σ, Ελασσόνας.
Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 6975260391 (Γκουκουμάτης Ε.) και 6945851060 (Ζαρκαδης Ι.)

Πέμπτη, 3 Οκτωβρίου 2013

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ RAPID Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ RAPID Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 1ου ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΕΛΒΕΤΙΚΟΥ RAPID Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ: Σ.Σ.ΛΑΡΙΣΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Εντευκτήριο του Συλλόγου, Παπακυριαζή 63

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Όλοι οι αθλητές με δελτίο της ΕΣΟ ή άλλης ομοσπονδίας

ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΣΥΜΜEΤΟΧΗΣ: Παράβολο συμμετοχής 10 ευρώ.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜEΤΟΧΗΣ: Δήλωση συμμετοχής το αργότερο μέχρι και 6-10-2013 και ώρα 10.30

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΓΩΝΩΝ: Ερκετζίκη Ασημίνα

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ ΑΓΩΝΩΝ: Μαρκόπουλος Θωμάς

ΣΥΣΤΗΜΑ
Ελβετικό σύστημα 7 γύρων.
Η αρχική κατάταξη των συμμετεχόντων θα γίνει με φθίνουσα  σειρά ELO (Fide Rapid, Fide Standard).

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΕΨΗΣ
Χρόνος 15 λεπτά με 5 δευτερόλεπτα πρόσθετου χρόνου μετά από κάθε κίνηση.
Ισχύουν όλοι οι κανονισμοί της FIDE.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΡΣΗΣ ΙΣΟΒΑΘΜΙΑΣ
1.Αποτέλεσμα του τουρνουά των ισοβάθμων
2.Μπούχολντς
3.Σόννεμπορν-Μπέργκερ
4.Άθροισμα προοδευτικής βαθμολογίας

ΕΠΑΘΛΑ:
1ος 30% των παραβόλων και κύπελλο
2ος 20% των παραβόλων και μετάλλιο
3ος 15% των παραβόλων και μετάλλιο
Σε περίπτωση ισοβαθμίας τα έπαθλα μοιράζονται.
Κατά τη διάρκεια των απονομών θα γίνει κλήρωση μεταξύ των συμμετεχόντων ώστε το 10% αυτών να λάβει μέρος σε επόμενο rapid του συλλόγου μας χωρίς την υποχρέωση καταβολής του αντίστοιχου ισοδύναμου παραβόλου (μόνο όσοι είναι παρόντες στην τελετή λήξης έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Το τουρνουά θα διεξαχθεί την Κυριακή 6 Οκτωβρίου 2013.
Επιβεβαίωση συμμετοχών 30 λεπτά πριν την έναρξη του 1ου γύρου.
Για να επιβεβαιωθεί η συμμετοχή των αθλητών επιβάλλεται η φυσική παρουσία τους.
Ώρα έναρξης 11:00 πμ.
Ο κάθε γύρος θα ξεκινάει αμέσως μετά από την ολοκλήρωση του προηγούμενου.
Τελετή λήξης και απονομές επάθλων αμέσως μετά τη λήξη του τελευταίου γύρου.

ΓΕΝΙΚΑ
Ανώτατο όριο συμμετοχών 40 άτομα.
Αν ο αριθμός συμμετοχών υπερβεί το όριο θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλ.  6937 907 426 Λιάκος Δημήτριος 6983 761 092 Κωνσταντέλιας Κωνσταντίνος ή στο e-mail του Συλλόγου larissachess@gmail.com

            Η Πρόεδρος                                                                                      Ο Γεν.Γραμματέας

       Ερκετζίκη Ασημίνα                                                                                  Σκόδρας Αστέριος